-- Adversting 9 REKLAM ALANI --

-- Adversting 10 --

Şevval Ayının Faziletleri

22:01:40 | 2022-05-15
Ayten Deniz
Ayten Deniz      [email protected]

 

 

Allah' yaklaşmanın bir yolu olan nafileler arasında nafile oruçlar bulunuyor. Bunlar içinde Şevval ayının gelmesiyle tutulan Şevval orucu diğer ibadetlerimiz gibi önemlidir. Bu günleri ahiret azığımız bilip değerlendirmeliyiz…

 

ŞEVVAL ORUCUNUN FAZİLETİ HAKKINDA DİYANET'İN AÇIKLAMASI

Din İşleri Yüksek Kurulunda yer alan bilgilere göre; Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehabtır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

 

ŞEVVAL ORUCUNUN FAZİLETLERİ NELERDİR?

“Ramazan Bayramı’ndan sonra altı gün oruç tutan bir kimse, bir sene boyunca tutmuş gibi olur. Kişi bir iyilikte bulunursa, kendisine bunun on katı verilir” buyrulmuştur. (İbn-i Mâce) Taberânî’nin rivâyetinde şu ziyâde vardır: Allah Resulü (s.a.v.) böyle buyurunca Ebu Eyyubi el-Ensari (r.a.) Efendimiz (s.a.v.)’e: “Ey Allah’ın Resulü (s.a.v.)! Tutulacak bir günlük oruç on güne karşı mıdır?” diye sorduklarında Efendimiz (s.a.v.): “Evet!” buyurdular.

Altı günlük oruç bayramdan sonra arka arkaya tutulabileceği gibi bütün Şevvâl Ayı’na dağıtılarak da tutulabilir. Zira Âişe (r.anhâ) Validemiz: “Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırlardı.” buyurdular.

“Her ayda üç gün oruç tutmak, bütün hayatını oruçlu geçirmek gibidir.” (Buhârî)

“Kim bir sâlih amelde bulunursa, ona yaptığının on katı ecir verilir.” (En’am s. 160)

Ramazan’ın her bir günü on güne karşılık geldiğini ve toplamının 300 olduğunu, ardından tutulan altı günlük Şevval orucuyla birlikte tam bir sene ettiğini Âlimler hesaplamışlardır. Zira Kamerî takvimde yıl, 354 gündür. Tutulan 6 gün orucun pazartesi-perşembe veya Kamerî ayın 13. 14. 15. günlerine denk getirilmesi daha faziletlidir.

Alî Havvâs (k.s.) buyurmuşlardır ki: “Şevvâl Ayı’nda tutulan bu altı günlük oruca da, Ramazân-ı Şerîf’teki gibi saygı gösterilmelidir. Çünkü Şevvâl Ayı’nda tutulan oruçlar, Ramazan Ayı’ndaki oruçların eksiklerini ta’mîr durumundadır.” İşte Şevvâl Ayı oruçlarında Rabbimizin vaad ettiği mükâfat oruçla olan irtibatımızı devâm ettirmemiz, orucu sâdece Ramazân Ayı’na mahsus kılmamamız için bir teşvik mahiyetindedir.

(İmâm-ı Şarânî, el-Uhûdü’l- Kübrâ, 225.s.)

 

-- Adversting 6 REKLAM ALANI --
ETİKET :  

Tümü